Tudnivalók

1.      Fontos, hogy betegeinket, idős hozzátartozóinkat ne hagyjuk szentségek nélkül élni, még kevésbé szenvedni és meghalni. Kérjük számukra a lelki gondozást otthon, vagy a kórházban.

2.      Ha hozzátartozónk meghal, az elhunyt lakóhely szerint illetékes plébánián kell jelentkezni.

3.      Az egyházi temetésre a család kérje fel a plébánost. Ez történhet személyesen, vagy a plébános megbízásából más formában is. A temetés időpontját a temetkezési vállalkozóval közösen alakítjuk ki, figyelembe véve a helyi szokásokat, lehetőségeket, a már meglévő lelkipásztori teendőket.

4.      A temetéseket többnyire Mohács városában szerdán és pénteken végezzük.

5.      Ha a temetést máshol szeretné a casalád, akkor is jelentkezni kell a plébánián, hiszen temetési engedély nélkül nem végzik el máshol a temetést.

6.      A keresztény temetés az Egyház liturgikus cselekménye. Az Egyház szolgálata egyrészt az elhunyttal való hatékony
közösséget akarja kifejezni (szertartás és szentmise útján), valamint a temetésre összegyűlteket az örök élet reményével vigasztalja. A temetés nem szentség, csupán szentelmény.

7.      Az egyházi temetés esetén keresztény tanokkal ellentétes jelek, jelképek, beszédek nem használhatók. Esetleges alkalmi beszéd csak a temetést végző előzetes tudtával és jóváhagyásával lehetséges.

8.      Az elhunytért imádkozni tudunk és szentmise felajánlásával könyöröghetünk üdvösségéért. A temetésen úgy veszünk részt keresztény emberhez méltó módon, ha nem azokat követjük, akik jó esetben némán, rossz esetben pedig beszélgetve, egymást szórakoztatják, hanem ha hangosan énekelünk, imádkozunk az elhunytért és a gyászoló családért és önmagunkért is.

9.      Az adatok felvétele alkalmával a család kifejezheti kérését az elhunyt búcsúztatásával kapcsolatosan, de köteles
beszámolni a lelkipásztornak vagy annak megbízottjának az elhunyt vallási meggyőződéséről, hitéről, buzgóságáról, imaszokásairól, családi és embertársi kapcsolatairól, hogy az így összeállt kép segítségével a temetést végző az
elhunyt életpályáját példaként felmutatva a gyászolókat Isten szeretetére és félelmére buzdítsa. A család ezt megteheti írott formában is.

10.  Az egyház aktív tagjai részére tudjuk biztosítani az egyházi temetést. Akik nem tagjai az egyháznak, csak bizonyos feltételekkel vehetik igénybe a szertartást és az azzal kapcsolatos szolgáltatást. Aki az egyházat sohasem támogatta sem imáival, buzgó vallásosságával, munkájával és anyagi hozzájárulásával, annak a temetése esetében kénytelenek vagyunk
visszamenőleg felszámolni az egyházi adót.

11. Amennyiben társadalmi búcsúztatással történik a temetés egyházi szolgáltatásként harangozás nem vehető igénybe.

12.  Szociális szükséglet esetén készéggel állunk a család mellé imádságunkkal. Ebben az esetben nem áll módunkban egyéni kívánságot teljesíteni. Ilyen esetben a temetés szertartását a helyzethez igazítva imádkozza  a szolgálatot végző. (nincs ilyenkor külön kántor)


Elérhetőség

Mohácsi Római Katolikus Plébánia
7700 Mohács,
Szent Mihály tér 8.

69/322-866
30/602-77-20

Mohácsi Római Katolikus Plébánia © 2013-2017 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode