Tudnivalók

TUDNIVALÓK A GYERMEK KERESZTELÉSSEL KAPCSOLATOSAN
 1. A keresztelés legalább egy hónappal a tervezett időpont előtt jelentsük.
 2. A plébános határozza meg a keresztelés idejét és ismerteti annak feltételeit.
 3. A keresztelést csak személyesen és legalább az egyik szülő kérheti.
 4. A szülők közül az egyiknek római katolikus vallásúnak kell lennie.
 5. A kapott, vagy a letöltött űrlapot pontosan töltsük ki és juttassuk el a Plébánia címére.
 6. A keresztség szentségének kiszolgáltatása csak kellő felkészülés után lehetséges. A lelkipásztor egy alkalommal vagy a plébánián, vagy a családnál tett látogatás alkalmával tanításban részesíti a szülőket és keresztszülőket, egyben közvetlen felkészítést is kapnak a liturgikus cselekményre, azaz a keresztelésre.
 7. Keresztszülő csak 16. évét betöltött, katolikus vallású, megbérmált, a legszentebb oltáriszentséget magához vett, (érvényes egyházi házasságban élő lehet), ne kösse semmilyen törvényesen kiszabott vagy kinyilvánított kánoni büntetés, ne legyen a keresztelendő apja vagy anyja.
 8. Nem katolikus, de egyházi közösséghez tartozó megkeresztelt személy csakis egy katolikus keresztszülővel együtt és csak mint tanú fogadható el.
 9. A keresztelés helye a templom. Halálveszély esetén bárhol lehetséges.
 10. Gyermekkeresztelés esetén a szülők (esetenként az egyik szülő) valamint a keresztszülő hitére kereszteljük meg a gyermeket. Ha a gyermek vallásos nevelése nem biztosított a keresztség szentségének kiszolgáltatását az illetékes elhalaszthatja.
 11. A szülők és a keresztszülők aktív egyháztagságának egyik jele az évi egyházi hozzájárulás.
 12. Akik más plébánia területén élnek, és valamelyik hozzánk tartozó plébánián szeretnének kereszteltetni, csak a saját plébánosuk írásos engedélyével tehetik ezt meg. Hasonlóképp, ha a területünkön kívül szeretnének keresztelést kérni, csak engedéllyel tehetik ezt meg, amelynek hiánya az érvényességet nem érinti.
 13. A keresztszülők, amennyiben más plébániák területén élnek, keresztszülőnek csak a plébánosuk igazolásával fogadhatók el.
 14. Keresztelési tanú csak végső esetben fogadható el, akkor is a minimális követelmény a katolikus vallás és az illető részéről az elsőáldozás megléte.
 15. A kánoni állapot megállapítása és bizonyítása minden esetben a Kereszteltek anyakönyvéből történik, melyet a plébános személyesen végez.
 16. A keresztelésért stóladíjat külön nem kell fizetni. A keresztelést végző lelkipásztor a család részéről szerény adományt vagy ajándékot elfogadhat a maga, vagy a plébánia szükségleteire.
 17. A keresztelés megtörténtéről emléklapot állítunk ki.
 18. Az anyakönyvezést azon a plébánián végezzük, ahol a keresztelés megtörtént. A későbbiekben erről a plébániáról lehet kérni Keresztelési anyakönyvi kivonatot. 
 19. A keresztelési anyakönyvi kivonat egyben a kánoni állapot bizonyítására szolgáló hivatalos okirat.

KERESZTELÉSI BEJELENTŐ-üres.doc (54,5 kB)

 

Elérhetőség

Mohácsi Római Katolikus Plébánia
7700 Mohács,
Szent Mihály tér 8.

69/322-866
30/602-77-20

Mohácsi Római Katolikus Plébánia © 2013-2017 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode