2015. III. 22-29.

2015.03.24 19:41

  • Megköszönjük a lelkigyakorlat kegyelmi kincseit. Külön hála és köszönet Ftdő. Bacsmai László esperes úrnak, családreferens atyának a lelkesítő, tanító, szeretetteljes szentbeszédekért és a gyóntatásért.
  • Ezen a hétvégén a szentföldi keresztények megsegítésére gyűjtünk és a perselybe helyezett adományaink erre a célra kerülnek majd átutalásra. Az előző héten a kárpátaljai magyar közösségek megsegítésére 307 660 forint gyűlt össze. A szeretetteljes adakozást az égiek örök javakkal viszonozzák számotokra!
  • Gyümölcsoltó Boldogasszony napján reggel ½ 8-kor lesz szentmise a Belvárosi templomban.
  • Jövő vasárnap Urunk szenvedésének a vasárnapja, virágvasárnap. Három szentmise közül választhatnak a kedves hívek: reggel ½ 9-kor  és este 6 órakor a Fogadalmi templomban, 10 órakor pedig a Zárda templomban lesz szentmise, barkaszenteléssel, körmenettel egybekapcsolva. A szentmisében elhangzik az idei évben Márk evangéliumából a Passió.
  • Jövő vasárnap délután 3 órakor a temetőben lévő Kálvárián keresztúti ájtatosságot imádkozunk a városunkért és megáldjuk a felújított stációkat és kereszteket.
  • A szent háromnap: nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat szertartásainak kezdete este 6 óra. Vegyünk részt a liturgikus alkalmakon, már előre tervezzük be a templomi szertartásokat a napi programjaink közé!
  • Húsvét vasárnap a városunkban három szentmise lesz: ½ 9-kor és este 6 órakor a Fogadalmi templomban, 10 órakor pedig a Zárda templomban. 

 

2015. III. 22.

NAGYBÖJT V. VASÁRNAPJA

FOGADALMI t.
PÜSPÖK t.
FOGADALMI t.
ZÁRDA t.
FOGADALMI t.


8.30
9.45
11.00
11.15
17.00
18.00


Diákmise – elsőgyónók hálaadása
Szentmise
Szentmise
Nemzetiségi szentmise horvát nyelven
Szentségimádási óra – gyónási lehetőség
TRIDUUM - Lelkigyakorlatos szentmise betegek kenetének kiszolgáltatása

2015. III. 23. Hétfő


SZT. MIHÁLY 
(Belváros)

17.00


+ Pécsi Mihály, neje Katalin, lányaik és vőik:
Erzsébet, Mária, Julianna, János, Ilona, Károly lelki üdvéért


2015. III. 24. Kedd


SZT. ISTVÁN 
(Zárda)

17.00

Élő és elhunyt hozzátartozókért

2015. III. 25. Szerda


SZT. MIHÁLY 
(Belváros)

7.30

Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére

2015. III. 26. Csütörtök


SZT. KERESZT
(Püspök t.)

7.30

Tisztítótűzben szenvedő lelkekért

2015. III. 27. Péntek

FOGADALMI t.


17.00
18.00


Keresztúti ájtatosság
Elhunytak lelki üdvéért

2015. III. 28. Szombat


SZT. MIHÁLY
(Belvárosi t.)

18.00

+ May Károly lelki üdvéért és a családélő és elhunyt tagjaiért


2015. III. 29.
URUNK SZENVEDÉSÉNEK
VASÁRNAPJA


FOGADALMI t.
ZÁRDA t.
FOGADALMI t.


8.30
10.00
18.00


Szentmise
Szentmise
Szentmise

 

Vissza

Elérhetőség

Mohácsi Római Katolikus Plébánia
7700 Mohács,
Szent Mihály tér 8.

69/322-866
30/602-77-20

Mohácsi Római Katolikus Plébánia © 2013-2017 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode