2015. III. 29- IV. 5.

2015.03.30 08:20

  • Ma virágvasárnap, Urunk szenvedésének vasárnapja. Az ünneppel kezdetét veszi kereszténységünk legnagyobb ünnepe, a Húsvét.

  • Vasárnap délután 3 órakor a temetőben lévő Kálvárián keresztúti ájtatosságot imádkozunk a városunkért és megáldjuk a felújított stációkat és kereszteket.

  • A szent háromnap: nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat szertartásainak kezdete este 6 óra. Szeretettel hívjuk a kedves testvéreket a közös liturgikus alkalmakra!

  • Nagypénteken délelőtt 9 órakor a Kálvárián lesz közös keresztúti ájtatosság. (rossz idő esetén is!) A cserkészeink délután 3 órától a fogadalmi templomban őrséget állnak a szentsírnál. 3 órától gyóntatás a fogadalmi templomban.

  • Nagypéntek szigorú böjti nap. Háromszor szabad étkezni és egyszer jóllakni. Húsételt ezen a napon a 14-60 évesek nem fogyaszthatnak. Nagyszombat nem böjti nap.

  • Nagyszombati szertartásaink este 6 órakor kezdődnek tűzszenteléssel, Ige, keresztségi és az eucharisztia liturgiájával, majd körmenettel zárul. A szertatások után ételszentelést végzünk.

  • Húsvét vasárnap a városunkban három szentmise lesz: ½ 9-kor és este 6 órakor a Fogadalmi templomban, 10 órakor pedig a Zárda templomban.

2015. III. 29.
URUNK SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA

FOGADALMI t.
ZÁRDA t.
FOGADALMI t.8.30
10.00
18.00

 

Szentmise
Szentmise
Szentmise


2015. III. 30. Nagyhétfő


SZT.MIHÁLY
(Belváros)

17.00


+ Szemes Erzsébet lelki üdvéért, a Szemes, 
a Panda család élő és elhunyt tagjaiért


2015. III. 31. Nagykedd


SZT.ISTVÁN
(Zárda)


17.00


+ Jankovics Istvánné – Ibolya és Verbán Emil lelki üdvéért


2015. IV. 1. Nagyszerda


SZT.MIHÁLY
(Belváros)

7.30

+ Szabados Sándor lelki üdvéért


2015. IV. 2. Nagycsütörtök


PÉCS
FOGADALMI t.

10.00
18.00

Olajszentelési püspöki szentmise
Szentmise az utolsó vacsora emlékére


2015. IV. 3. Nagypéntek


KÁLVÁRIA
FOGADALMI t.


9.00
18.00


Keresztút
Nagypénteki szertartás


2015. IV. 4. Nagyszombat


FOGADALMI t.


18.00


Nagyszombati szertartások, vigília szentmise és körmenet

2015. IV. 5. 
URUNK FELTÁMADÁSA, HÚSVÉTVASÁRNAP


FOGADALMI t.
ZÁRDA t.
FOGADALMI t.


8.30
10.00
18.00


Ünnepi szentmise
Ünnepi szentmise
Ünnepi szentmise

 

Vissza

Elérhetőség

Mohácsi Római Katolikus Plébánia
7700 Mohács,
Szent Mihály tér 8.

69/322-866
30/602-77-20

Mohácsi Római Katolikus Plébánia © 2013-2017 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode