ÉVVÉGI BESZÁMOLÓ

2018.01.07 07:15

Év végi beszámoló 2017

 

A január és április közötti időszakról nem sokat tudok beszámolni.

Márciusban a püspök úr felmentette Bognár Attila atyát a mohácsi plébánosság  és esperesség alól és április  1-jei hatállyal  Bacsmai Lászlót nevezte ki mohácsi plébánossá, és december 14-i hatállyal mohácsi kerület esperesévé.

A kipakolásban sokan segítettek, pedig a Házas hétvégések közül sokan  első hétvégén voltak szolgálni Máriagyűdön, és ezzel megszülette a 4. Hh-s csoport Mohácson.

Addig Dallos Tamás káplán tartotta frontot, amit nagyon szépen köszönünk.

A mohácsi plébánia a püspökség részéről teljes kártalanításban részesült, ezért a plébániai élet zavartalanul folytatódott.

A nagyböjti lelkigyakorlatot, Kürtösi Krisztián bátaszéki plébános tartotta március 31 –és április 2-a között.

Április 9 –én virágvasárnap volt a plébános bemutatkozó szentmiséje minden templomban.

Április 13 és 15 között a Fogadalmi templomban tartottuk meg a szent három napot, a hívek szép számmal vettek részt a szertartásokon.

Nagyszombaton jöttünk össze a jegyesekkel és megbeszéltük a közös jegyes oktatás menetét, amiben a papok mellett párok is részt vettek Mohácsról, de Szekszárdról is besegítetek.

Április  23-án az Irgalmasság ünnepén volt az elsőáldozás a Fogadalmi templomban.

Április 27 –én csütörtökön este a plébánián Tanácsadó Testületi gyűlés volt kibővítve a lelkiségi vezetőkkel. Ekkor arra a megállapításra jutottam, hogy a föld jó, sok jó és imádkozó közösségbe járó ember van. Az eddigi tiltott vagy megtűrt kategóriából a támogatott kategóriába kerültek.

Felmerült a közösségi terem hiánya, és pont akkor jött a felajánlás a Kopling szövetség részéről, hogy bérbe adnák a Színház utcai épületet, amit a püspökséggel  egyeztetve, igénybe is vettünk.

Ez volt az egyik nagyobb beruházásunk, mert a mi igényeinknek megfelelően kellett egy kicsit felújítani. Ez pont annyi kiadás volt, amennyi lett volna a bérleti díj, tehát pluszba nem fizetünk semmit, csak a rezsit.

Azóta a szentségekre készülő gyerekek, a 3 - 4. és 8 osztályosok kéthetente dupla órában ott készülnek szentségek vételére. Az ifjúság is ott tarja összejöveteleit, a kölyökklub, babaklub az énekkar és a Bibliaóra is ott szerveződik. Nagy előny, hogy közel van a Fogadalmi templomhoz, ezért hamar át lehet menni a közösségi foglalkozásokra.

Szintén helyhiányra hivatkoztak a  cserkészek és a karitász is megfelelőbb helyet szeretet volna, ami megközelíthetőbb

Ekkor jelentkezett Kispál Magdolna  Amerikából, ő elszármazott és a Dózsa utca pincesori  370 négyzetméteres ingatlanát, Polgármester Úr közvetítésével felajánlotta karitász célra. Ezt köszönettel elfogadtuk, de ennek is a felújítását el kellett végezni ahhoz, hogy a céljainknak megfeleljen. Ebben nagyon nagy részt vállalt a karitász vezetőnk Martina Erzsébet. Ez tulajdonban a közösségi ház egyelőre használatban van, de mindkét épület fontos a lelkipásztori munka zavaratlan ellátásához.

 

Május 13-án Gyalogzarándoklaton vettek rész szép számmal gyalog és kerékpárral.

Május 21-én vasárnap délelőtt volt a bérmálás a fogadalmi templomban, amikor a Tanácsadó Testület és a lelkiségi vezetők találkozhattak a püspök úrral. Rövid látogatást tett Polgármester úr is a fogadáson, habár a  városban a testvérvárosok képviselőivel volt program. Ott is megerősítette püspök úr, hogy a város segítségével juthassunk megfelelő helyhez, ami aztán meg is történt.

Pünkösdkor a káplán atya vezetésével volt lehetőség Csíksomlyóra zarándokolni a hiveknek.

Ez idő alatt  volt az ökumenikus imahét .Nálunk június 1-jén csütörtökön voltunk együtt a Belvárosi templomban, ahol a nyugalmazott evangélikus lelkész Németh Pál hirdette az Igét.

Pünkösd hétfőn az esti mise  a belvárosiban volta, egyben a Házashétvégés közösség Tedeum miséje és a jegyesokatás zárómiséje volt. Nagy létszámban vettünk részt rajta, tanúságtevések hangzottak el, a jegyeseknek megáldottuk a gyűrűjüket, és utána a plébánia udvarban volt egy kis agapé pünkösdi mulatsággal a sötétedésig.

Június 8 –án és 9 –én zajlott a 3. osztályban az első gyónás  és jún 11-én vasárnap volt az ő bemutatásuk a templomban.

Június 11-én a Zárdában a sokácok Szent Antal búcsúja volt, ünnepélyes formában megtartottuk a, nemzetiségi Tv is kinn volt. A misén tamburazenekar kísérte az énekeket, a mise után pedig egy rövid kultúrműsor következett a templom előtt.

 A németeké június 25 –én volt.

Június 15 –én volta Park utcai katolikus iskolások Tedeumja du. 4 órakor.

A Boldog Gizellások Tedeumja és egyben ballagása vasárnap a 9 órás szentmisében volt ami egybe esett az Úr napjával, ami egy kis programtorlódást okozott.

Közben augusztus végéig minden hónap 29 –én megemlékeztünk a csatában elesett hősökre, egy vendégpap közreműködésével és egész napos szentségimádással.

Szeptembertől az egész napos szentségimádásokat első hétfőn tartjuk, 8 –tol du. 4-ig, mert így kiszámíthatóbb. Tervben van a heti egész napos Szentségimádások bevezetése, ami a keddi napokon lenne reggel 8 –tol este 8 –ig a Belvárosi templomban. Ehhez kérünk jelentkezőket. Akkor indítjuk be, ha minden órára legalább egy ,de legjobb lenne ha 2 ember feliratkozna  a Szentségimádásra. Szép kezdeményezésnek tartom, hogy még jobban felkészüljünk az Eucharisztikus kongresszusra.

Július 10-15-ig  medjugorjei zarándoklaton voltunk, amelyen mohácsiak is részt vettek.

Augusztus 27 –én vasárnap de. 10 órakor volt  a Fogadalmi templomban a püspöki szentmise a mohácsi csata emlékére, amelyen a  világi és egyházi kórusok énekeltek.

Szeptember közepén elkészült a Kolpingház felúíjtása és  elkezdődtek a programjaink. Köszönöm hitoktatóknak és a karitász munkatársainak, akik segítettek otthonosabbá tenni.

Szeptember 3-án a 9 órás szentmisén volt a Park utcai Katolikus iskolások évnyítója, este 6 órakor pedig a Boldog Gizella Katolikus iskolásoké a Fogadalmi templomban, mert egyszerre nem férnénk be annyian, ezért kellett különböző időpontban tartani.

Majd elkezdődtek a diákmisék minden hónap első és 3. vasárnapján gitáros szentmisék a 9 órai misék.  Négy szülő értekezletet tartottam a  szentségekre készülők szüleinek, amelyen tájékoztattam a szentségekhez való járulás feltételeiről, a plusz fakultatív hittanról és a vasárnapi szentmisére járásról. Köszönöm az együttműködésüket. A szentségekre készülő gyerekek szép számmal vesznek részt szentmiséken és beosztás szerint szolgálnak is rajta. Ezeken a vasárnapokon rejtvényt adunk fel az evangéliumból és kisorsolunk 5 nyertest.

Október 7 –én nálunk volta Megdujogrje nap du. 2 órától este 8 óráig. A főmisés Polyák Imre ezüstmisés atya Hercegszántóról. Nagyon jól sikerült, és akkor több százan  avattuk fel igazán a közösségi házat, mert a szünetben ott volt lehetőség a felüdülésre.

November 18 –án szombaton este 5 órakor püspöki szentmise volt a belvárosi templomban  a karítász ház megáldása kapcsán, ahol kenyérszentelés is volt, és utána a helyszínen  a Dózsa utca 20-ban Püspök úr megáldotta felújított karitász házat, ami  a cserkészeknek is otthonául szolgál ill. raktározási lehetőség is van.

Püspök úr kiemelte a plébánia életében  a karitász szolgálatot, ami hitünk gyakorlásának fontos része.

November 30-és december 1-jén kezes találkozó volt a 3 -  4. osztályos gyerekek kezeseinek.

December 2-án a közösségi házban a 3-4 osztályosok számára adventi koszorúkészítés volt a közösségi házban.

Decemberben megkezdtek az ádventi rorate misék kedden és csütörtökön a Fogadalmi templomban. A hívek feltűnően nagy létszámban vettek részt rajta. A beosztás szerint a szentségekre készülő gyerekek szolgáltak a miséken. Minden rorate után a közösségi házban agapé volt, finom meleg tea és zsíros kenyér hagymával. Nagy öröm volt látni, amikor minden zsíros kenyér elfogyott és a  teához 100 műanyagpohár nem volt elegendő. Köszönöm a Karítász munkatársainak a szolgálatot, és a hitoktatóknak, hogy a gyerekeket kapacitálták és előkészítették az szenmisékre.

Az adventi lelkigyakorlatot Barics Gábriel atya tartotta Bicsérdről. A két katolikus iskolában a  gyerekeknek két –két turnusban, a tanároknak az első gyónóknak, az első áldozóknak és bérmálkozóknak is volt a közösségi alkalmuk, és a gyónások után a közösségi házban ajándékkészítés, a bérmálkozóknak foglalkozás volt a szombat esti szentmisében pedig a bérmákozók bemutatása. Összesen 10 elmélkedést tartott a lelkigyakorlatos atya.

December 24-én délután 4 órakor Boldog Gizella katolikus iskola 3 osztályosai adták  elő a pásztorjátékot a Belvárosi templomban. Nagyon szépen és meghatóan játszottak igazi ráhangolódás volt a Karácsony megünneplésére.

Idén sok év után újra két éjféli mise volt a Fogadalmi templomban és a Zárdában. Mivel az idei évben  torlódás volt az ünneplésekkel, talán többen már az ádvent 4. vasárnapot ünnepi misének tartották és ezért talán egy kicsivel kevesebben voltak  az éjféli misén.

A Veled Tartok Egyesület az idén is felállított a  szabadtéri Betlehemet, amit 24 –én a 9 órás szentmise után áldottunk meg.

Karácsony mindkét napja alatt vasárnapi miserend volt, a hívek szép számmal vettek részt a szentmiséken.

December 28 –án Aprószentek ünnepén gyalogos Életvédő zarándoklat volt a Zengőre, amelyet Kaizer Zoltán vezetett.

December 30 –án szombaton este 6 órakor egy eszéki horvát kórus szolgált a zárda templomban, gyönyörű énekeket énekeltek zenekari kíséret mellett. Tömve volt a templom, mindanyunk örömére. Az Igeliturgia kétnyelvű volt, mert nagy számmal vettek részt rajta nem sokác testvérek is.

Ma/december 31-én  Szentcsalád vasárnapja van a 9 órás szentmise keretében volt a családok megáldása. Nagy örömömre szolgált, hogy nagyon sok család kérte az áldást, ami kb. fél órán keresztül tartott, és utána egy kis koccintás volt a közösségi házban.

Az esti misében pedig hálát adunk Istennek az elmúlt esztendőértz.

 

Most pedig a statisztika következik:

 

1. Keresztelés: 133    ebből  79 egy év alatti  44  7 éves korig  és 10 felnőtt Tavaly :  121

2. Első gyónók száma:  86                           tavaly:  90

Harmadik osztályosok a tanév vége felé végzik el az első gyónásukat és a következő tanévben sorra kerülő első áldozásukig többször is szentgyónáshoz, járulhatnak.

 

Elsőáldozó   90            tavaly nem volt a 4. osztályra térés miatt tavalyelőtt  90

 

3. Bérmálás  62 fő                                                               tavaly 62

 

4. Eskettek  20  pár                                                            Tavaly 26   

 Kérem időben, jelentkezzenek, akik esküdni szeretnének, hogy a közös jegyes oktatásba be tudjanak kapcsolódni, ami február elején kezdődik.

 

5. Halálozás 162  ebből   61 férfi   101  nő, és sajnos csak 53-an   részesültek a betegek kenetében.   Tavaly  165 - temetésünk volt.

 

6. Hittanosok                                     

Katolikus óvodákban :   241

városi óvodákban     25

 

                                                                                                                                                                                                    Iskolákban  

 

Katolikus iskolákban  487 fő            

Kérem a katolikus szülőket, hogy a gyermekeik beíratása előtt akár az óvodába, akár az iskolába érdeklődjenek és nézzék meg katolikus intézményeinket, ahol a tanítás mellett katolikus nevelésben is részesülnek.

 

Város iskolákban: 460 fő

amelyből 124 jár fakultatív hittanra a 3-4 és 8. osztályosok közül, és készül valamelyik szentség vételére, és kb. ennyi a katolikus iskolákban készül ugyanerre.

 

7. Cserkészek  40 fő

 

8. Felnőtt keresztelésre ill. szentségek vételére  a katekumenátusban készülnek kéthetente, akiket befogadó közösség segít a keresztény életben.

 

10.A lelkiségek rendszeresen találkoznak és lassan bekapcsolódnak a plébánia életébe.

A teljesség igénye nélkül: A kedd esti csoport, a HH-sek 4 csoportja, a Szent Mónika Közösség, Szőlőhegyi imacsoport, Szeretetláng, Cserkészek, Ifjúsági hittanosok, Jézus Szíve Család, Rózsafüzér Társulat, Szent József kör, Taizei imacsoport, Karitász, és a városi fakultativ hittanosok 7 csoportja és katolikus iskolások 9 szentségekre készülő csoportjai.

 

11. Itt szeretném a hívek előtt is megköszönni a Plébániai alkalmazottak munkáját és szolgálatát, akik vagy főállásban vagy, részmunkaidőben dolgoznak, ill. szolgálnak az oltár körül áldozatóként, felolvasóként vagy ministránsként. Szeretném megköszönni mind azoknak, akik bármi módon akár munkájukkal, akár adományaikkal segítették egyházközségünk plébániai vagy templomi életét. Köszönet minden adományért, amit a templomi perselybe tettek vagy a templom ill. plébánia részére ajánlottak fel jó szívvel

 

Külön köszönjük a mindenkinek, köszönjük az adományát és segítségét.

 

A következő évre az egyházközségi hozzájárulással kapcsolatban a következő változás lesz:

Plébániánk a hívek perselyadományból és az önkéntes hozzájárulásból tartja fenn magát.

Régen párbérnek hívták, később egyházadónak nevezték, aztán egyházközségi hozzájárulás lett, most önkéntes adománynak nevezzük azt az adományt, amit egyházunk fenntartására adunk. A nevében benne van, hogy önkéntes adomány, ezért nem jó szó az adó, mert az, kötelező. A katolikusok számára az Egyház  5 parancsa előírja, hogy egyházunkat anyagi hozzájárulásunkkal is támogassuk. Régen tizedet fizettek az emberek az Egyház támogatására, és abból tudtak épülni a sok szép templomok, kolostorok, iskolák. Vannak most is olyan kis egyházak, akik most a jövedelmük 10%-val járulnak hozzá egyházuk fenntartásához. Ők kevesebben vannak, ezért egyenként többet fizetnek. Mi hál Istennek többen, vagyunk, ezért nekünk nem kell olyan mélyen nyúlnunk a zsebünkbe, amikor egyházunk támogatásáról van szó.

A MKPK 2005. évi határozata értelmében az egyházközségi hozzájárulás a nettó jövedelem 1 % a.

A pécsi egyházmegyében ez a megyéspüspöki döntés értelmében ez, a nettó jövedelem 0,5 %,vagyis a fele az országos előírt összegnek.

Ezzel kapcsolatban összeállítottunk egy táblázatot, amelyen el lehet igazodni, hogy a jövedelem alapján milyen összegről van szó. Tehát nem az összeg egyforma, hanem a jövedelem mértéke alapján változik. Ezáltal igazságosabb a rendszer, (sávos ezért igazságos) mert mindenki a saját jövedelmének megfelelően arányosan járul hozzá egyházközségi kiadásainkhoz.  Csak példaként hozom fel azt a kategóriát, akinek

pl. a nettó jövedelme (fizetés, nyugdíj) havonta 100.000,- Ft, annak havi egyházközségi hozzájárulása ebből az összegből 500,- Ft, ami éves viszonylatban 1.200.000,- Ft-os jövedelem mellett, annak 0,5  %- a, vagyis 6.000,- Ft.

A kérésünk, hogy a kedves hívek keressék meg a táblázatban a saját kategóriájukat, és annak megfelelően támogassák egyházközségünket, amely csupán a hívek önkéntes adományából tartja fenn magát. Az önkéntes adományt 18 év feletti jövedelemmel rendelkező hívektől várjuk. Kérem a családokat, hogy az új kereső tagokkal pótolják, az elhalálozott adófizetők sorát. A befizetés módja a plébánia irodában csekken, vagy átutalással. Az állami támogatások a központi, egyházmegyei és iskolai kiadások fedezésére vannak. Senkitől nem kérünk bérjegyzéket, vagy nyugdíjszelvényt, hanem a lelkiismeretünk szavára hallgassunk, és annak tudtában döntsünk, hogy mindenről számot kell adnunk egykor az örök Bíró előtt. Bízunk nagylelkűségükben és köszönjük mindazoknak, akik eddig is rendszeresen támogatták egyházközségünket, kérem a továbbiakban is, tegyék meg.

Akik tehetik az első két hónapban a plébánián, rendezhetik, vagy a templomokban is kiteszünk csekket azon is be lehet fizetni, ill. postán küldjük ki a csekkeket és mindenki azon fizetheti be, amikor tudja, ill. amikor szeretné. Tehát ne várjuk a pénzbeszedőt, mert szeretnénk áttérni a csekkes rendszerre, ami mindenkinek kényelmesebb.                                             

Kérjük a közleményben a csekk jobb felső sarkán közölni, hogy hány felnőtt jövedelemmel rendelkező főre fizetnek. Nyomtatott nagy betűkkel kérjük a csekket kitölteni a könyvelés megkönnyítése érdekében.

Köszönjük, a rendszeres templomba járóknak, hogy perselyadománnyal is támogatják templomunkat.

 

A következő évben az  stóladíjak nem változtak.

 

Nagyon örültem annak, hogy most karácsonyi ünnepnapok előtt nagyon sokan elvégezték szentgyónásukat. Jó lenne, ha az ünnepnapok elmúltával sem csökkenne az áldozók száma.

Ne feledkezzünk meg róla, hogy az Újév mellett január  6  Vízkereszt ünnepe a napos napján szombaton lesz megünnepelve, és egyben kötelező ünnep, jöjjünk el minél többen.

Kívánok mindenkinek boldog békés újesztendőt. És ne feledjük BÚÉK, vagyis Boldog Új Évet Krisztussal, avagy Bízzuk Újra Életünket Krisztusra !     

                                                                                        Bacsmai László     esperes - plébános

 

Vissza

Elérhetőség

Mohácsi Római Katolikus Plébánia
7700 Mohács,
Szent Mihály tér 8.

69/322-866
30/602-77-20

Mohácsi Római Katolikus Plébánia © 2013-2017 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode