MOHÁCS CIVITAS CARITATIS • I. évf. 2. szám

2012.12.25 19:21

Kedves Hívek, Kedves Mohácsiak!

Hiszem, hogy sok minden az alapos felkészültségtől függ. Egyenes aranyosság figyelhető meg a szorgalom és a jutalom, a keresés és az örömteli rátalálás, a várakozás és beteljesedés között. Igen sok mindent le lehet fordítani a tudomány nyelvezetére, az ismeretek egyre bővülő köre a tudós, művelt embert hol alázatossá, hol gőgössé teszik. A világban jelen van a fény mellett a sötétség is. Istennek nem kell bemutatni a világunkat, nagyon is jól tudja, saját „bőrén” érezte ennek a világnak törékenységét. Nem kell magyarázni az emberről sem, tudja ő, mi lakozik az ember szíve mélyén. De Isten nem egykönnyen lebeszélhető. Pedig az ördögi mesterkedés épp ezen ügyködött, hogy bebizonyítsa, az ember rossz, bűnös, nem méltó az Isten barátságára. Ezt a korlátot töri szét, e félelem és manipuláció szülte kisstílűséget bontja le mindazokban az Isten, akik engedik, hogy Jézus Krisztus belépjen az életükbe. Hallani lehet a hangját, az utcákon, tereken, újságokban, televízióban, könyvekben és hírekben, beszédben és beszédes cselekedetekben hírül adják: jelen van, itt él közöttünk.
Karácsony az emberi mélységeket érintő legbensőségesebb válasz: közénk jön, elvegyül, álruhát ölt, közelünkbe férkőzik, mert a magasságokból, méltóságokból nehezen látszik mindaz ami emberi. Megilletődünk, ha valaki valamit önzetlenül tesz értünk. Kétségeink között őrlődünk ilyenkor, mert van amikor mindent jogosnak tartunk, természetesnek gondolunk. A megfogyatkozó hála és köszönet mélységeit bejárva rádöbbenhetünk a legnagyobb kincs, hogy élhetünk, szerethetünk. Hogy semmivel sem pótolható a család, az otthon édes íze, a templom békességes öröme, mert tudjuk jól, akkor lesz békesség a földön az embernek, ha dicsőség lesz a mennyben az Istennek, ha megadjuk Istennek, ami Istené, az áldást, az imádást, a hálaadást és magasztalást, akkor megkapja az ember is azt, ami megilleti. Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves hívőnek, jóakaratú embernek áldott ünnepet, Urunk születésének örömnapjait, békességben, meghittségben és szeretetben! A 2013. évben pedig lelki megerősödést, szép és tartalmas célokat, lelkesedést, erőt és fizikai egészséget! És mindezekhez hálás szívet és szerető családtagokat, jóbarátokat, ismerősöket, munkatársakat és hittestvéreket!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

LOURDI KILENCED A MOHÁCSI SZENT MIHÁLY PLÉBÁNIA TEMPLOMBAN

PROGRAM

17 órától imaóra, gyónási alkalom
18 órakor SZENTMISE

2013. február 3. VASÁRNAP (fogadalmi)
Istennek szent Anyja, könyörögj érettünk!

2013. február 4. Hétfő
Szüzeknek szent Szüze, könyörögj érettünk!

2013. február 5. Kedd
Krisztusnak szent Anyja, könyörögj érettünk!

2013. február 6. Szerda
Egyházunk szent Anyja, könyörögj érettünk!

2013. február 7. Csütörtök
Isteni kegyelem Anyja, könyörögj érettünk!

2013. február 8. Péntek
Tisztaságos Anya, könyörögj érettünk!

2013. február 9. Szombat
Szeplőtelen Szűzanya, könyörögj érettünk!

2013. február 10. VASÁRNAP (belvárosi)
Sérelem nélkül való Anya, könyörögj érettünk!

2013. február 11. Hétfő
Lourdi Szent Szűz, könyörögj érettünk!

SZERETETTEL VÁRJUK A KEDVES HÍVEKET!

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 
Hétköznapi szentmisék rendje 2013. január 1.
Hétfő 7.00 Belvárosi templom
Kedd 17.00 Zárda templom
Szerda 7.00 Zárda templom
Csütörtök 18.00 Belvárosi templom
Péntek 7.00 Zárda templom
18.00Belvárosi templom
Szombat 17.00 Zárda templom (vasárnapra érv.)
18.00 Belvárosi templom (vasárnapra érv.)
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Triduum 2013. március 14-16.

2013. március 14. csütörtök

17 óra szentségimádás, alatta gyóntatás
18 óra Belvárosi templom – szentmise
19 óra plébánia – munkatársak részére
 
2013. március 15. péntek
8.30 óra Fogadalmi templom – ünnepi szentmise
15 óra Keresztúti ájtatosság a nemzetünkért
18 óra Zárda templom szentmise
19 órakor előadás a Tanulmányi Házban
 
2013. március 16. szombat
10 óra Tanulmányi Ház – hittanosok, ministránsok
17 óra Zárda templom - szentmise
18 óra Belvárosi templom - szentmise

A lelkigyakorlatot Főtisztelendő Serfőző Levente teológiai tanár,
szeged-csanádi egyházmegyés atya, ifjúsági referens tartja.
Szentmisék előtt és alatt a vendég atya gyóntat.
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 
 

Szent Háromnap 2013. március 28-31.

Nagycsütörtök
18 órakor Szentmise az utolsó vacsora emlékére a Fogadalmi templomban

Nagypéntek
9 órakorkeresztút a Zárda templomban
18 órakor Nagypénteki szertartás a Fogadalmi templomban

Nagyszombat
7 órakorszentsír látogatás a templomainkban
15 órakorhúsvéti ételszentelés a Zárda templomban
17.30 óra Húsvéti vigília, ünnepi szentmise a Fogadalmi templomban és körmenet

Húsvét vasárnap
8.30 órakor Ünnepi szentmise a Fogadalmi templomban
10 órakor Ünnepi szentmise és körmenet a Zárda templomban
11 órakor Ünnepi szentmise a belvárosi templomban
18 órakor Szentmise a Fogadalmi templomban
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 
 
MOHÁCSI KÖZPONTI PLÉBÁNIA
IRODAÉS HIVATAL
Szent Mihály tér 8.
69/322-866

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő 8.30 – 12.00
Kedd 15.00 – 18.00
Szerda 8.30 – 12.00
Csütörtök 15.00 – 18.00
Péntek 8.30 – 12.00
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

TAXATÓRIUM
(2013. január 1-től)
Orgonás szentmise 2100 forint
Temetési szertartás 15000 forint
Orgonás esküvői szertartás 20000 forint
Önkéntes egyházi hozzájárulás irányadó mértéke a pécsi egyházmegye területén 2010. óta a nettó jövedelem 0.5%, 2013-ban minimum 3700 forint/fő. (Több részteltben is befizethető.)
Személyes befizetés a plébánián, vagy sárga csekkes befizetés a postán, átutalás, vagy pénzbeszedők révén.
Átutalás esetén: Mohácsi Római Katolikus Plébánia
11731001-20126003 számlaszám (OTP)
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

HASZNOS INFORMÁCIÓK:
Plébános: Bognár Attila András (69-301-956)
(csak indokolt, sűrgős esetben 30-854-2103)
Káplán: Porpáczy Attila (È20-9478743)
Hivatal: 7700 Mohács, Szent Mihály tér 8.
Iroda: 69/322-866, drótposta: mohacsiplebania@gmail.com
Kiadja a Mohácsi Római Katolikus Plébánia.
Tájékoztató jellegű, ingyenes, alkalmi kiadvány.
Következő szám megjelenése 2013. Húsvétja.
 
 

 

Vissza

Elérhetőség

Mohácsi Római Katolikus Plébánia
7700 Mohács,
Szent Mihály tér 8.

69/322-866
30/602-77-20

Mohácsi Római Katolikus Plébánia © 2013-2017 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode